Teknoloji

Vulcan Teknolojisi

Elektronik kireç ve pas koruma sistemi nasıl çalışır?

             

   

 

Vulcan çevre dostu bir su arıtma çözümüdür. Tuz veya kimyasal madde ilavesi olmadan çalışır. Vulcan, kireç kristallerinin fiziksel özelliklerini değiştirerek çalışır. Bu değişim kireç kristallerinin biraraya gelmesini önler. Vulcan su tesisat borularının üzerine monte edilir ve doğrudan çalışabilmesi için suyla teması gerekmez.

 

Vulcan'ın mikro-çip bilgisayarı; elektronik sistemi denetleyip, Vulcan-İmpuls-Teknolojisini kontrol eder. Bu elektronik darbeler ( impuls) boru etrafına sarılmış olan iki darbe bantına iletilir. Bu iki darbe bandı elektronik bir alan oluşturarak suyun içerisindeki kalsiyum kristallerinin yapısını değiştirir.

           

                    

 

Boru hatları içerisindeki kireç oluşumu ve birikmesi; ısıtma elemanları veya pahalı makineler üzerinde pek çok sorun oluşturabilir:     

      

  • Boru sistemlerini bloke eder

  • Yüzeyleri matlaştırır

  • Mekanik arızalara neden olur

  • Isıtma maliyetlerini yükseltir

  • Kireç birikmesi sorunu pahalı temizlik gerektirir

  • Pas birikimi boruları aşındırır

                      

Eğer kireç oluşumu problemlerini ciddi bir şekilde engellemezseniz, bu oluşum sistemlerinize daha fazla zarar verecektir. Bu istenmeyen durum boru sistemlerinin değişimine ve ekipman yenilenmelerine neden olabilir.

 

Vulcan’ın 3 etkisi 

1. Vulcan boru ve aletler üzerindeki kireç oluşumunu önler 

     

       

 

Vulcan su arıtma olmadan suda kireç partiküller yapışkan kristalleri oluştururlar. Bu yapışkan kristaller katı birikimleri oluştururlar.

Patentli Vulcan-İmpuls-Teknoloji kalsiyum ve magnezyum kristalizasyonu değiştirir, elektroforez doğal bir süreç kullanarak.

Kristaller daha düzgün ve çubuk şeklinde olur ve artık birbirlerine bağlanamazlar. Kireç ince toz şeklinde su ile temizlenir.

              Yeni birikimler olusumu durdurulur. Daha fazla çubuk şeklindeki kristal varsa, kirecin önlenmesi daha güçlü pozitif bir etkisi vardır.

 

2. Vulcan boru sistemini dikkatli bir şekilde temizler

 

Vulcan, boru şebekesini yeni kabuklaşmalara karşı korur. Vulcan sayesinde, doğal kireç çözme sürecine sadece mevcut kabukların ortadan kaldırılması işinde görev düşer. Yeni kabuklaşmaların meydana gelmemesi ve kireç çözme reaksiyonun sadece mevcut kireç tabakaları üzerine yoğunlaşması sebebiyle; borular zaman içerisinde temizlenir. Karbonik asit sadece kireç tabakasının üzerinde oluşmuş bir başka kireç tabakasını çözebileceğinden, boru iç yüzeyinde her zaman için ince bir koruyucu katman kalacaktır.

 

           

 

3. Pas ve korozyona karşı koruma sağlar

         

Boru, agresif karakterde sert bir suyla temas ettiği zaman oksitlenme gerçekleşir. Bu durum özellikle bakır, demir veya galvanize demirden imal edilmiş borularda görülür. Paslanma ve oksidasyonun sebep olduğu bu zarar; boru yüzeyini çok ciddi bir biçimde etkiler ve korozyona sebep olur.

     

      

 

Vulcan-İmpuls-Teknolojisi kontrollü bir elektroforez üretir ve bu proses koruyucu bir metal-karbonat tabakası oluşturur. Bu tabaka boru malzemesine göre bakır-karbonat, demir-karbonat veya çinko-karbonattan oluşabilir ve tüm serbest yüzeyler üzerine yerleşir. Vulcan ayrıca yükseltgenme-indirgenme potansiyelini (ORP) azaltır. Bu su içinde diğer maddeler ile çözünen oksijen arasındaki reaksiyonu zayıflatır. Dolayısıyla, paslanma süreci minimize edilir.