Sert Su Problemleri

Su Problemleri

Kireç ve paslanmadan kaynaklanan tipik problemler

 

  • Daha uzun ısıtma süreleri sebebiyle enerji israfı, buna bağlı olarak yüksek ısıtma maliyeti
  • Makine ve ekipmanların, kireç sebebiyle bakım ve onarım harcamaları
  • Daralan boru çapına bağlı olarak su basıncının düşmesi, yük kayıplarının artması
  • Agresif temizlik kimyasalları ihtiyacı ve yüksek temizlik harcamaları
  • Endüstriyel üretim miktarında düşüş

 

                

 

Kireç problemi

 

Ticari faaliyet gösteren veya Endüstriyel Üretim yapan işletmelerin yanısıra evlerimizde kullandığımız su, kalsiyum ve magnezyumdan oluşan çözünmüş Kireç içerir. Sıcaklık artışına veya basınç düşmesine maruz kaldığı zaman çözünmüş kireç, yüzeyler üzerinde kristalleşerek kireç tabakası oluşturur.Suyun ısıtıldığı, su şebekesinin kıvrım yaptığı yerlerde veya boru çıkış ağızlarında bu kabuklu kireç birikintilerine rastlanabilir.

 

 

Kireç Problemleri Nasıl Oluşur ?

 

Sert suyun boru sistemi içerisinden aktığı zaman, kireç oluşturma olasılığı vardır. Sert suda bulunan kalsiyum kristallleri bir araya gelerek, sert ve inatçı bir yapı oluştururlar. Bu kristal yapılar büyüyerek onlar ile temas eden diğer yüzeylere de yayılmaya devam edecektir. Zamanla bu yapı, kalın ve sert kireç birikintileri oluşturacaktır.
 

Kireç oluşumu, özellikle su basıncı değişimlerinde hızla gelişir. Bu etki, suyun akış yönünün değişmesi, dirsek ve kesişme noktalarındaki türbülans ile oluşur. Ayrıca suyun musluk aracılığıyla boru sisteminin dışına çıktığı noktalarda da oluşabilir. Basınçtaki bu düşüş, kalsiyum kristalleri ve kireç oluşumunu hızlandırır.

 

          

 

 

 

Kireç ile ilgili diğer sorunlar: pas ve bakteri

 

Boru cidarlarındaki kireç oluşumu, hatların bloke olmasına neden olur. Ne yazık ki kireç oluşumu, daha büyük tehdit oluşturabilen diğer istenmeyen ve potansiyel zararlı maddelerin birikmesine de sebebiyet verebilir.

 

 

        Kireç oluştuğunda, pas yaygın görülür

 

Kirecin yapı taşları kalsiyum ve magnezyumdur. Bu nedenle kireç taşının beyaz renk olmasını bekleyebiliriz. Ancak, oluşan kireç taşı genellikle kahverengi renktedir. Kireç tabakası oluşmaya başladığında, demir ve oksitlenmiş demir parçacıklarını yakalar ve bünyesine ekler. Pas sıkıca borulara tutunur ve korozyon gibi ciddi tehditlere neden olur.

 

 

           Kireç tabakası bakteriler için bir üreme alanıdır

 

Kireç tabakası, bakteri ve diğer mikro-organizmalar için mükemmel üreme alanları oluşturmaktadır. Kireç birikimi dengesiz ve kaba yüzeylere sahip olduğundan, bu küçük gözenekler bakteri üremesi ve yaşaması için mükemmel ortamı yaratır. Her durumda, sıcak veya soğuk suyun aktığı borularda oluşan kireç tabakası içinde üreyen bakteriler ile her zaman tehlike yaratacaktır.